Published by poolcenter on 2019-03-04

Andra pooltyper

GLASFIBER POOL Glasfiberpool är den pool som tagit flest marknadsandelar på sista tio åren. En av orsakerna är förstås att den levereras som en färdig enhet som man bara sänker ned på plats. Du behöver inte bygga ihop själva poolen. Livslängden är dessutom lång och komplikationer inte särskilt vanliga. Att tänka på är att markarbetena…

Continue Reading »